Anställd på anstalt varnas

En anställd vid Åbyanstalten utanför Uppsala beställde hela 7,000 kubikmeter jordmassor till anstalten, utan marklov och andra tillstånd, dessutom struntade han i att informera sina chefer. 

Efter att materialet anlänt fick Kriminalvården sen forsla bort större delen av det, till en kostnad av nära 350.000 kronor.