BLEKINGE

Historiska kartor på nätet

Nu går det att med bara några musklick få fram hur det såg ut i Blekinge för flera hundra år sedan.

Lantmäteriet har nu scannat in alla sina handlingar från 1600 talet och fram till 1929. Nyare uppgifter om markägare får inte läggas ut på internet på grund av personuppgiftsskydd.

Digert material
Där finns nu över en miljon kartor att titta på men också ungefär 70 miljoner textsidor som kan vara intressant för den som söker sina rötter och som om man tar sig igenom den handskrivna texten berättar om hur vardagslivet sett ut i Blekinge genom tiderna.

– Om man kommer från någon liten by kan man nu gå in och söka på Blekinge län, sin kommun och sedan sin by och titta vad det finns för gamla handlingar, säger Carolina Andersson som är lantmätare vid lantmäterimyndigheten i Blekinge.

Kartskatt flyttad från länet
Alla de gamla kartorna har nu efter digitaliseringen flyttats till Härnösand. Carolina Andersson säger att det är ett kulturarv som flyttats från Blekinge men hon säger att denhär flytten var nödvändig.

– Kartorna tar skada av att dras ut och in ur arkiv så jag tror att vi har gjort en välgärning för framtiden att vi arkiverar dem och istället tittar på dem på datorerna.

Anna Törnkvist
anna.tornkvist@sr.se