Samverkan mot klotter inledd

Nu ska det bli klotterfritt i Visby. Det är i alla fall tanken bakom den samverkan som över 20 olika aktörer har inlett . Kommunens kostnader för klottersanering ligger runt ett par hundra tusen per år.

Kommunens folkhälsostrateg Håkan Jonsson säger att folk upplever att miljön känns otrygg om det är för mycket klotter och att det därför är viktigt att hålla stan fri från klotter.

Att räkna ut vad klottret kostar för Gotland är inte helt lätt, men kommunens kostnader för sanering ligger runt ett par hundra tusen kronor per år. Försäkringsbolagen har svårt att uttala sig om kostnaden, eftersom det mesta av klottret inte anmäls till dem. Det beror på att  saneringen  inte kostar så pass mycket att fastighetsägarna kan få någon ersättning.

Det nätverk som nu har startat är ett brett samarbete. Deltagare är dels flera representanter från kommunen, exempelvis fritidsledare, tekniska förvaltningen, socialtjänsten. Dels flera andra representanter som försäkringsbolag, polis, Visby innerstadsförening, posten, GEAB, Gotlands turistförening, klottersaneringsföretag, affärsidkare, Gotlandshem och flera privata fastighetsägare.

Bidrag till arbetet med att förebygga klotter kommer från försäkringsbolag och Sällskapet DBW och 15 000 kronor kommer från Brottsförebyggande rådet och det har lett till en del idéer som skulle kunna minska klottret.

Bland annat jobbar polisen på att kunna göra det lättare att anmäla. Kanske kommer det att bli enklare med hjälp av mms, alltså bildmeddelanden i mobilen, att göra en polisanmälan när man ser klotter på stan.

I det här arbetet ingår också att se till att det finns platser där folk har möjlighet att affischera istället för att sätta upp lappar på exempelvis träd och elskåp.

Att få bort klottret snabbt är bland det viktigaste och där ska man jobba för att se till att alla fastighetsägare har samma ambition.