Skattehöjning i Hässleholm

Den politiska majoriteten i Hässleholm vill höja skatten med 50 öre nästa år.
Det skulle ge 25 miljoner mer i budgeten och höjningen motiveras med den skatteväxling för hemsjukvården som ska ske 2003. Budgeten med förslaget till höjd skatt behandlas i kommunstyrelsen i nästa vecka.