Markägare vill söka sina skatter

Efter skattplundringen i Alva kommer nu förslag från lantbrukarhåll om att markägarna själva skall få söka igenom sina marker med metalldetektor.

-Vi tycker att de kan dela ut detektorer och låta farmarringen gå över områdena inna de länsas, säger Georg Thomasson.
Den vikingatida skatt som Georg Thomasson i Alva fick stulen ur sin åker vid Gandarve kan vara värd en halv miljon kronor och det vetenskaplinga värdet är oersättligt, enligt arkeologen, skattexperten Majvor Östergren.

Men hon anser ändå att den sortens detektorsökning som lantbrukarna föreslår - i farmarringen till exempel - skulle vara svårorganiserad. Hon hoppas däremot att det skall finnas resurser för att arkeologerna skall kunna göra eftersök på de mest hotade platserna, där tidigare fynd dykt upp.

Georg Thomasson tycker att det verkar som om tjuvarna har lika bra utrustning och kanske till och med lika bra utbildning som arkeologerna. I den nu plundrade åkern har tidigare ett stort skattfynd gjorts och Thomasson ifrågasätter varför koordinater över var tidigare skattfynd gjorts är offentliga.
-Vi får väl hålla ögonen öppna och hagelbössan laddad, säger Georg Thomasson.