sjukvård

Akut kris när jourtider minskar

Akuten på lasarettet i Borås kan komma att få stora problem - igen. 
Anledningen är att primärvårdens jouröppettider riskerar att minska dramatiskt redan nästa månad.

– Om vårdcentralerna kommer att minska sina jourtider på helgerna så kommer trycket på akuten att öka, enligt Hans-Göran Hagström som är biträdande sjukhusdirektör på SÄS med ansvar för akutsjukvården. Tillgängligheten försämras avsevärt och väntetiderna blir längre.

Minst sex timmar
Enligt den nya kravbok som gäller för verksamheten sedan i höstas, ska jourcentralen som avlastat akuten under helgerna vara öppen minst sex timmar om dagen jämfört med 14 timmar som det är idag. På akutvårdscentralen i Borås - som är samlokaliserad med jourcentralen - blir situationen ohållbar, menar Hans-Göran Hagström:

– Det finns ingen möjlighet att ta emot alla patienter som är kvar när jourcentralen stänger efter sex timmar.

Dessutom lär det komma patienter även från jourcentralerna i Skene och Ulricehamn.

Klarar inte vårdgarantin
Patienterna kan komma att få vänta mer än 30 minuter för en första läkarbedömning - och mer än sex timmar för en behandling - som är målet idag. Därmed skulle akuten vara tillbaka på samma nivå som tidigare när man hade stora problem med långa väntetider.

Patienterna riskerar dessutom att hamna på fel vårdnivå när primärvårdens allmänmedicinläkare går hem. Och det kan få konsekvenser på sikt.

– Risken är också stor att vi inte klarar vårdgarantin, säger Hans-Göran Hagström.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se