Myrar rustas upp för fåglarnas skull

Sex större myrar i Östergötland ska restaureras för att få tillbaka sina naturliga ekosystem. (SR Östergötland)