Ingen succé för jakt på granbarkborrar från satellit

Försöket att via satellitbilder upptäcka skogskador av granbarkborrar har än så länge inte blivit framgångsrikt. Tanken har varit att via bilder tagna från satellit kunna upptäcka barkborrens härjningar på träd innan människan kan se dem.

Försöket är än så länge rätt så begränsat och har haft en budget på 50 000 kronor, en mindre del av anslaget till insektsbekämpning. Satellitförsöket genomförs tillsammas med Sveriges Lantbruksuniversitet och ett tyskt företag.

I dag hittas träd som angripits av granbarkborren av människor som går runt i skogen och letar upp angripna träd, och då hittas de angripna träden oftast för sent när granbarkborrarna redan gett sig av till andra träd.

Och om det ska bli någon fortsättning på försöket är inte klart än, enligt Johanna From på Skogsstyrelsen.