Dålig chef ger sämre hälsa

Kanske har du känt på dig att att dåliga chefer är en hälsorisk. Nu visar forskare på Karolinska institutet att sviterna av dåligt ledarskap kan sitta i så länge som 10 år

Upplever du att din chef är dålig är oftare sjukskrivna och löper du också 25 procent större risk att få hjärtinfarkt så länge som 10 år efter det att du bytt arbetsplats.

Enligt Anna Nyberg, som lett studierna på Karolinska, behövs det inte fler, men bättre chefskurser.

– Det finns otroligt mycket ledarutbildning i dag, så jag tror inte att det handlar om att chefer inte utbildas. Frågan är om om de utbildas på rätt sätt, säger Anna Nyberg, som skrivit en doktorsavhandling i ämnet.

Vilken typ av utbildning skulle du vilja efterlysa?

– Jag tror att chefer behöver stöd i sitt vardagliga arbete och kanske diskutera med andra chefer helt enkelt. De behöver inte åka iväg och utbildas i olika ledarskapsmodeller eller teoretiska modeller, säger Anna Nyberg.Lars Broström
lars.broström@sr.se

Referens:
Nyberg, A. , The Impact of Managerial Leadership on Stress and Health Among Employees, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Handledare professor Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet har finansierats av FAS. ISBN: 978-91-7409-614-9