Stig Bergling – spionen som kom tillbaka

1:11 min

Berglingaffären är en av svensk historias största spionskandaler. Stig Bergling dömdes den 7 december 1979 till livstids fängelse för grovt spioneri för att bland annat ha lämnat ut en förteckning över försvarsanläggningar. För några dagar sedan avled han.

Under förhör medgav Stig Bergling att han under hela 1970-talet spionerat mot Sverige för Sovjetunionen. Motivet var ekonomiskt enligt honom själv. 

Stig Bergling jobbade vid Säpo men spionerade åt Sovjetunionens militära underrättelsetjänst GRU. I sin nya roll som förbindelseman mellan Säpo och Försvarsstaben deltog han i arbetet att kartlägga ryska diplomaters aktiviteter i Sverige. 

Säpo hade informerats om Berglings spioneri av ett par försmådda älskarinnor som han anförtrott sitt dubbelspel till.

Under en permission 1987 avvek Stig Bergling och rymde till Moskva efter en mycket uppmärksammad flykt och levde under flera år i exil i Libanon, Ungern och Israel. 1994 återvände han frivilligt till Sverige på grund av hälsoskäl. Han fortsatte avtjäna sitt livstidsstraff.