Influensasjuk 48-åring avled i Örebro

Uppdaterad: 16:50
En 48-årig man med konstaterad svininfluensa har avlidit i Örebro. Men den avlidne hade även en hjärtsjukdom, enligt landstinget i Örebro län som kallar dödsfallet influensarelaterat. Influensan anses ha bidragit till mannens död.

Enligt landstinget i Örebro län avled 48-åringen under helgen i sitt hem i Örebro. De prover som tagits visar att mannen hade svinfluensan men landstinget kallar dödsfallet influensarelaterat eftersom mannen även haft en hjärtinfarkt och att det var den som var den direkta orsaken till dödsfallet, rapporterar Sveriges Radio Örebro.

Men influensan anses ha bidragit till hans död, uppgav landstinget på en presskonferens i Örebro på förmiddagen.

– Den här personen hade en allvarlig hjärtsjukdom. Han hade flera av de riskfaktorer man sätter i samband med svår influensasjukdom och man såg att han hade en hjärtinfarkt. Om det var så att han hade svår influensa kan det ha varit svårt för honom att söka sjukvård på grund av andra symptom som hjärtinfarkten kan ha givit honom, säger Mats Björemalm, medicinsk rådgivare i Örebro läns landsting.

Hade han haft någon kontakt med vården före dödsfallet?

– Så vitt vi vet så har han inte haft det. Och han var heller inte, vad vi vet, influensavaccinerad, säger Björneman.

På presskonferensen i förmiddags, där man berättade om dödsfallet, uppmanade landstingsledningen allmänheten att vaccinera sig. Framför allt de som löper störst risk med svininfluensaviruset, till exempel de som har cancer, diabetes, hjärtproblem eller är överviktiga.

Men även de friska bör vaccinera sig, säger Mats Björeman.

Samtidigt som svininfluensafallen blir fler, har vaccinleveranserna på flera ställen försenats och antalet tillgängliga doser är färre än planerat. Enligt Smittskyddsinstitutet beror det på att produktionen går långsammare än vad man räknat med.

I Halland tog vaccinet till barn slut på flera vårdenheter, trots att det bara är dag två på den första veckan som vikts åt barn och skolungdomar. Och orsaken är att andra grupper trängt sig före i kön, enligt landstingets läkemedelschef, Björn Johansson.

Hittills har Sverige haft 2 126 bekräftade fall av svininfluensa. Tre personer har dött.

Även de två tidigare dödsfallen tillhörde riskgrupperna, den ene var svårt cancersjuk och den andre en person med flera underliggande sjukdomar.

Dessutom avled en liten pojke i helgen efter ha drabbats av svininfluensan, men det är oklart om det var den direkta dödsorsaken.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se

Gabriel Stenström, SR Örebro
gabriel.stenstrom@sr.se