Många synonymer till ’krokben’

Signaturen Sture skrev i oktober 2009 till programmet och undrade ”Är det bara jag och min bror som säger ’ta snavtipp’ i stället för ’sätta krokben’ ?”  Sture berättade att han är uppvuxen i Falun, med föräldrar från Hälsingland.
Redaktionen hade inget svar på Stures fråga utan skickade ut en efterlysning till lyssnarkretsen:
Vilket ord använder du för sysslan ’lägga/sätta krokben’?
Vi fick in flera hundra svar och många uttrycker, i olika ordalag:  ”det heter förstås xxx och inget annat, det trodde jag alla visste!”
Här nedan följer en sammanställning av orden med användningsområde.
Du får gärna höra av dig med kompletterande ord och uppgifter!
Några allmänna ord först: ’krokben’ verkar vara ett användbart ord i hela landet och verben man använder tillsammans med detta, eller det egna ordet, varierar. Det kan heta sätta/lägga/ta/slå krokben/etc på/för någon.

Skåne:            hilleben, hylleben, fälleben, fälla någon
Småland:        klänkeben, fälleben, snarskank, snarben, snavben
Östergötland:  snarskank, skorsskank, korsskank, snarskan
Sörmland:       snarskank, snavskank, snarskanka, pirra någon
Halland:          fälleben
Bohuslän:       snärben, snära någon
Närke:           skårska, skorska, skoskarn, skoskan, skosskank, korsskank, snarskank
Västmanland: benknep, benstälpa, benstjälpa
Stockholm:     slå pirra, pirra någon
Dalarna:         benstalp, benstälpa, stalpben, stalkben, snarstält, snartipp, svavtipp, snavkrök,   snartyg
Värmland:      sätte snöppel på
Gästrikland:    fälla någon, lägga bena för
Jämtland:        sätta/göra beinkroken för/på
Medelpad:       snarskank, tjyvben
Västerbotten:   slå tjyvbent, snava,
Ångermanland: tjuvben
Norrbotten:    tjuvben