Karlstad

Ministall ska få de minsta ridsugna

Sedan ett år tillbaka finns ett stall i miniformat vid Färjestads ridklubb i Karlstad. Där har klubben ett ridlekis, en ridskola för barn som är från två år och uppåt, och tanken är att säkra återväxten av ridsportsintresserade ungdomar.

– Här får de lära sig att styra hästarna, de travar, vi har lektioner i stallet och är ute och kör i skog och mark. Det är väldigt varierat, säger ridläraren Carolina Hultberg. 

Stallet, och hästarna, är anpassade i storlek till de små barnen. Det gör att de kan göra det mesta själva utan att få hjälp från någon vuxen.

– De når upp för att borsta, de kan lägga på sadeln och leda ut dem själva, säger Carolina Hultberg.

Nu har ridlekiset fått 55 000 kronor från Allmänna arvsfonden. Pengarna ska användas för att informera och sprida kunskap om lekisverksamheten och hur man bygger et stall anpassat efter barn och små hästar.