Arbetsmiljöverket

Fel och brister på många gårdar

Arbetsmiljöverket har inspekerat arbetsmiljön vid flera gotländska lantbruk och hittat många fel och brister i säkerheten.

Det handlar bland annat om att det saknas jordfelsbrytare och skyddsutrustning vid arbete med maskiner.

Lantbrukarna får nu en månad på sig att rätta till bristerna.