En dator till varje elev, är det hållbart?

Klotet fick ett mail från en gymnasieskola i Vänersborg. Elever på det naturvetenskapliga programmet på funderade på vad det innebär för miljön om varje elev får en dator? Vad händer med datorerna när de har blivit gamla och skall skrotas? Eleverna gjorde själva ett gediget researcharbete innan de tog kontakt med Klotet och frågade oss om vi kunde gå vidare med frågan. Nu skall vi göra det, tillsammans med eleverna på Fridagymnasiet i Vänersborg.

Trots att frågan om elektronikåtervinning diskuterats och varit uppe för granskning ett antal gånger så kvarstår många av problemen. Dels så är kunskapen om vad man skall göra med en uttjänt dator ganska liten, dels så finns risken att delar av apparaten, som räknas som miljöfarlig, exporteras olagligt till länder där apparaterna inte tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Klotet skall tillsammans med Fridasgymnasiet i Vänersborg försöka ta reda på mer om hur återvinningen egentligen går till och vilka risker och problem som ännu finns kvar. Fler och fler datorer köps in till olika verksamheter, och ambitionen att varje elev i Sverige skall ha en dator ökar förståss efterfrågan på produkterna, som i sin tur ökar avfallet, är det ett problem eller något som samhället kan hantera? Vad tror Ni? Maila gärna till oss eller kommentera på vår blogg!

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se