Danskar vill köpa Brobysjukhuset

Ett danskt vårdföretag tar sannolikt över Brobysjukhuset i Broby i Ö Göinge.
Köpesumman är 3,5 miljoner kr. Det danska företaget driver en form av seniorboende i Danmark. I slutet av maj tar Region Skånes fastighetsnämnd ställning till försäljningen.