Ytterligare statligt stöd till brittiska banker

Den brittiska regeringen pumpar i dag in ytterligare nära 300 miljarder kronor i krisbanken Royal Bank of Scotland. Men samtidigt ska banken tillsammans med en annan delvis statsägd bank, Lloyds, sälja ut ett ett stort antal bankkontor för att öka konkurrensen på den brittiska bankmarknaden.

300 av Royal Bank of Scotlands och 600 av Lloyds bankkontor ska säljas. Och köpare kan bara bli de som i dag inte redan är större aktörer på den brittiska bankmarknaden.

Regeringen har tidigare sagt att den också ska sälja den friska delen av den förstatligade banken Northern Rock, som var den första brittiska banken som hamnade i kris.

Regeringen har tänkt sig att det nu ska bli tre nya aktörer på marknaden, banker som ska syssla huvudsakligen med sparande och lån till privatpersoner och småföretag.

Detta kommer att leda till ökad konkurrens och bättre villkor för kunderna, säger finansmarknadsministern Paul Myners till tv-kanalen Sky.

Regeringen gör också bedömningen att Royal Bank of Scotland behöver mer pengar för att klara sig genom krisen och får i dag ytterligare 300 miljarder kronor i nytt statligt kapital och det innebär att statens ägande ökar från 70 procent till 84 procent.

Lloyds som ägs till 44 procent av staten är i bättre skick. Den banken kommer att ta in nytt kapital från marknaden. Det här innebär också att Lloyds inte behöver vara med i det statliga bankstödspaketet.

Regeringen har också bestämt att anställda i de båda bankerna som tjänar mer än 450 000 kronor om året inte kommer att få några kontantbonusar i år.

Johan Prane, London
johan.prane@sr.se