Fler försök avgörande för provrörsbefruktning

Tredje gången gillt är en sanning som stämmer för provrörsbefruktning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Landstingen i landet erbjuder olika många gratis försök, trots att det oftast krävs mer än ett.

Nästan tusen kvinnor har följts, och resultaten visar att bara en tredjedel av kvinnorna får barn efter första försöket, men efter tre försök är det två tredjedelar av kvinnorna som får barn.

De flesta landstingen, däribland Uppsala läns landsting, erbjuder tre gratis försök, medan landstingen i de fyra nordligaste länen bara erbjuder ett gratis.