REDAKTIONEN UNDRAR

Vad tycker du om Lissabonfördraget?

EU: Efter många år av hinder, förändringar och nej i folkomröstningar ser nu EU:s Lissabonfördrag ut att vara på väg att godkännas. I dag beslutade Tjeckiens författningsdomstol att fördraget inte strider mot tjeckisk grundlag.

Vad tycker du om Lissabonfördraget?