Kronoberg

Människohandeln i länet kartläggs

Länsstyrelsen ska nu kartlägga om det förekommer människohandel för sexuella ändamål i Kronobergs län. Enligt Anna Ståhl som jobbar på jämställdsenheten på Länsstyrelsen Kronoberg, kan det mycket väl kan vara ett problem i länet.

– Det är ett problem över hela landet så varför skulle det inte vara det i Kronoberg, säger Anna Ståhl.

Anna Ståhl har i nuläget ingen aning om i fall det förekommer människohandel för sexuella ändamål i Kronobergs län. Men hon hoppas kunna ta reda på det genom regeringens satsning.

Skicka ut enkät
Den gör det möjligt för varje län att själv arbeta med dessa frågor och i Kronoberg väljer Anna Ståhl att använda de cirka 200 000 kronorna till att, bland annat, skicka ut en enkät till olika myndigheter och företag.

– Taxibolag, hotell och restauranger är några som kommer få svara på enkäten. Men också myndigheter som polisen och vårdcentraler, säger Ståhl.

Stort mörkertal
Hur människohandeln för sexuella ändamål ser ut i Sverige idag är svårt att säga. Rikskriminalen gick för några år sedan ut med siffror, men de är inte aktuella idag menar Ståhl. Dessutom är mörkertalet stort påpekar hon.

Regeringens satsning ser lite olika ut, beroende på län. Många har satsat på stora informationskampanjer, men i Kronoberg är kunskapen om hur utbrett problemet är, än så länge för liten för att kunna göra genomföra utbildningar, enligt Anna Ståhl.

Satsar på jämställdhet och integration
Under sex månader ska hon jobba med projektet, som hon i första hand ser som en satsning på jämställdhet och integration.

– Jämställdhets- och integrationsfrågan men självklart görs detta också för den enskilda individen som utsätts. Det är ju modern slavhandel vi pratar om, avslutar Anna Ståhl på Länsstyrelsn Kronoberg.

Marcus Sjöholm
marcus.sjoholm@sr.se