En tredjedel av arterna hotas av utrotning

En tredjedel av jordens arter av växter och djur hotas av utrotning. Det visar den senaste uppdateringen av riskerna för den biologiska mångfalden, som har gjorts av den Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

Utvärderingen visar att 20 procent av däggdjuren, 12 procent av fåglarna, 30 procent av kräldjuren och 70 procent av växtarterna är under mer eller mindre hot.

– Vi räknar med att takten i artutrotning är mellan hundra och tusen gånger snabbare än den naturliga förändringen av artsammansättningen, säger Simon Stuart, som arbetar med utvärderingen på IUCN.

Den filippinska örnen är en av de arter som är illa ute på grund av att skogen på Filippinerna där den lever har huggits ner och gruvverksamhet har etablerats.

En pytteliten groda har levt i sprejdimman i Kihansifloden i Tanzania, som sin enda hemort på jorden. Sedan man byggde en damm där finns den inte längre kvar i naturen utan bara på zoo i Toledo.

– Det blir en katastrof om denna situation fortsätter, säger Simon Stuart.

Det är förlust av naturmiljöer, som är huvudorsaken till hotet, men också alltför intensiv jakt och invasion av främmande arter i fel område.

Klimatförändringen spelar också roll, till exempel för blekningen av koraller.

– Förlorar vi korallerna handlar det inte bara om förlust av vackra arter utan också om barnkammaren för fiskarter, som många i fattiga länder är beroende av, säger Simon Stuart

Ett av millenniemålen har varit att takten i utrotning av arter måste bromsas, men regeringarna har inte levt upp till det målet, säger Simon Stuart vid IUCN.

Av nära 48 000 undersökta arter är det omkring 17 300, som på sikt hotas av utrotning, enligt rapporten. Det är IUCN, som upprättar de globala så kallade rödlistorna.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se