svenstavik

Överklagar beslut om skolskjutsar

Ett föräldrapar i Svenstavik överklagar Bergs kommuns beslut om skolskjutsar till länsrätten.

För en månad sedan beslutade kommunen att nästa år strikt tillämpa lagen om skolskjutsar till anvisad kommunal skola. Men föräldrarna menar att de nya reglerna strider mot lagen.

Det enda undantaget från reglerna är om en elev som fått ett busskort för att ta sig till anvisad skola väljer en annan skola och det därmed inte innebär någon merkostnad för kommunen.