ESKILSTUNA

Nekas pappaledighet

Benny Holmström i Eskilstuna ska bli pappa i december och han vill vara föräldraledig. Men det kanske inte går för Benny sitter i rullstol efter en skidskada och behöver hjälp för att ta hand om ett litet barn. Kommunen har sagt nej till hans begäran om en stödperson.

– De tycker helt enkelt att mamma kan vara hemma här och jag behöver inte vara pappaledig. Det låter ju helt fel i dagens läge när man talar om att pappor ska vara pappalediga, säger Benny Holmström.

Benny Holström var på Nya Zeeland på skidresa för nitton år sedan och råkade ut för en olycka i backen, som gör att han är förlamad från midjan och neråt. Han klarar sig själv utan något stöd från kommunen, men hans ryggmärgskada gör att han inte kan ta hand om ett litet barn fullt ut - ett barn som behöver lyftas eller som ska läggas på skötbord.

– Jag har dålig bålstabilitet och dessutom har jag problem med svåra ryggsmärtor.

Kommunen säger i sitt beslut att den rätt till skälig levnadsnivå som alla har enligt socialtjänstlagen inte inbegriper att i alla förekommande situationer ha möjlighet att utöva sitt föräldraskap på egen hand. Benny Holmström tänker annorlunda.

– Jag har tänkt att det ska fungera som för andra pappor. Jag kanske inte kan spela fotboll med mitt barn, men göra andra saker.

Barnets behov av föräldraledig förälder kan tillgodoses av den andra föräldern står det i beslutet.

– Jag vill inte att min hustru ska behöva vara hemma från jobbet, därför att jag inte klarar av att ta hand om barnet själv.

Benny Holmström säger att det är svårt att vara pappa fullt ut utan hjälp och att de skulle betala för en assistent, en stödperson på egen hand är inget de överväger nu.

– Jag tänker naturligtvis överklaga beslutet.

Hans Andersson
hans.andersson@sr.se