Alingsås

Läkare tillrättavisas

En 73-årig kvinna som opererades på Alingsås lasarett förra året, fick en skada på livmodern men skickades hem. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ger nu läkaren som utförde operationen en erinran.

Enligt HSAN borde läkare ha skickat patienten för övervakning då skadan på livmodern upptäckts.

Kvinnans tillstånd försämrades snabbt efter operationen och hon behövde vårdas med respiratorstöd och sövas vid såromläggning.

En läkare i Borås, som anmälts i samma ärende, slipper påföljd.