Straff sänktes på på grund av gener

För första gången har en domstol i Europa sänkt straffet för en brottsling på grund av hans gener. En man i Italien fick sitt straff kortat med ett år på grund av att han bär på en gen som kopplats till dålig impulskontroll.

Mannen dömdes till fängelse i nio år och två månader för att ha knivhuggit en annan man till döds. Redan då var straffet lindrat för att gärningsmannen led av en psykiatrisk sjukdom.

Men domen överklagades eftersom försvaret ville se straffet lindrat ännu mer. De kallade in två experter från Universiteten i Pisa och Padova, som gjorde tester på den dömde som visade att han bar på flera olika gener som kopplats till brottsligt beteende.

Och han fick sitt straff kortat med ett år. Domaren tog intryck framför allt av att mannen bar på en gen som gjorde att han hade låga halter av MAOA, ett enzym som påverkar impulskontrollen.

Den här genvarianten har kopplats till brottsligt beteende, det har också professorn i Uppsala Lars Oreland sett i sin forskning, men han tycker inte att det är rimligt att ge strafflindring för att någon har en viss MAOA-genvariant.

– Nej, eftersom det handlar om en variation som ligger inom det normala. 40 procent av alla män har den här varianten.

Det finns ingen rak och enkel koppling från gen till brottsligt beteende, menar han.

– Absolut inte. Här är är det ett väldigt intimt samspel mellan genvariationer, där det egentligen är mönster som är mest intressant, mellan flera gener och miljön, säger Lars Oreland.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se