SKARABORG

Stor företagssatsning för miljön

Flera företag i västra Skaraborg satsar tillsammans över 30 miljoner kronor på att bli mer miljövänliga. Fabrikerna ska inte längre värmas med olja utan med biobränslen som halm och skogsavfall.

Sven Johan Persson är VD för företagsgruppen Runstenen.

– Vi tycker det är fel att elda upp oljan som kan användas till annat, säger han till Sveriges Radio Skaraborg.

Runstenengruppen tillverkar lantbruks- och industrimaskiner. Gruppen omsätter 230 miljoner kronor och har 170 anställda. Även om 2008 var ett bra år för företaget så har man känt av lågkonjukturen under 2009 och har inte lika mycket beställningar. Sven Johan Persson låter därför de anställda som just nu inte kan sysselsättas i fabrikerna jobba med att bygga de byggnader på sammanlagt 6000 kvadratmeter som måste till för biobränslehanteringen.

Att investera 32 miljoner kronor, utan någon högkonjuktur i sikte, det är inget som oroar Sven Johan Persson.

– Högkonjunkturen kommer tillbaka. Det vet jag eftersom jag vart med länge.

Elias Vänerlöv
elias.vanerlov@sr.se