Deltiderna i Luleå kommun på väg bort

600 anställda vid socialtjänsten i Luleå har fått gå upp från deltidsarbete till heltid, men fler vill göra det. Det var för ett år sen som Luleå kommun beslutade att alla som vill ha heltid ska få det och målsättningen är att det ska vara genomfört 2011.

Planen att omvandla deltidstjänster till heltider går snabbare än beräknat.

Beslutet gäller alla förvaltningar i kommunen, men det är socialförvaltningen som har i särsklass flest deltider.

Varför inte ge heltid till alla som vill på en gång?

- Anledningen är att det ska göras inom befintliga ekonomiska ramar, säger Ann-Christine Nilsson, enhetschef för kompetensförsörjning på personalkontoret i Luleå kommun. Ingen ska behöva sägas upp på grund av detta. Det kan också behövas att en person som vill gå upp i full tid måste jobba på flera avdelningar. Det tar tid att ordna allt detta, förklarar hon.

- Men vi tycker att det har gått jätebra hittills, vi följer tidsplanen och det går snabbare med förändringen än vi väntat, säger Ann-Christine Nilsson.

Hon berättar att Luleå kommun har utökat möjligheten till tjänstledighet för de fast anställda.

- Det är en del som går upp i heltid nu och söker tjänstledighet på en del av heltiden för att de kanske senare vill gå upp i tjänst. Men då har de en heltid på papperet .

Är det vikarierna som får ta smällen av det här?

- Ja, de ekonomiska ramarna måste hållas och ingen ska ju sägas upp, så naturligtvis har behovet och inflödet av vikarier minskat, avslutar Ann-Christine Nilsson, enhetschef på kompetensförsörjning, Luleå kommun.

Inger Marklund SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se