Uppmaning till landstingen:

''Narkomaner bör få rena sprutor''

Tre hälsomyndigheter går nu ut och uppmanar landets landsting att införa sprutbytesprogram till narkomaner.

Det skulle motverka smittspridning, och ökar inte antalet missbrukare skriver generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut på Dagens Nyheters debattsida. I dag är det bara i Skåne som narkomaner kan byta ut sina smutsiga sprutor mot rena.

– Det handlar om att alla har rätt till en god vård. Det gäller även drogmissbrukare och här vet vi att det finns åtgärder som har effekt för att minska risken att de ska smittas i onödan. Då ska naturligtvis landstingen använda sig av den kunskapen, säger Lars-Erik Holm generaldirektör för Socialstyrelsen.

Frågan om sprutbytesprogram har debatterats i Sverige under många år. Sedan 2006 har alla landsting rätt att införa sprutbytesprogram, men det finns bara i Lund och Malmö.

Sprutbytesprogram innebär att injektionsmissbrukare kan komma till mottagningar och få rena sprutor, och på samma gång få hälsorådgivning av läkare, samtal, test och vaccinationer.

De tre hälsomyndigheterna med Socialstyrelsen i spetsen vill nu uppmana framför allt landsting där hiv och aids och hepatit C är ett stort problem, att införa programmen.

– Det här är en viktig del av många åtgärder att förebygga hiv, aids och hepatit C hos injektionsmissbrukare, säger Lars-Erik Holm.

Är forskningen entydig på det här området eller finns det tveksamheter?

– Nej, det finns det inte. I dag är det bara Grekland och Sverige i Europa som inte har infört det här.

Om det är så effektivt med sprutbytesprogram, varför har då inte fler av de svenska landstingen infört det?

– Därför att många blandar ihop hälsopolitik med narkotikapolitik. Narkotikapolitik går ut på att begränsa tillgången till narkotika och göra det svårare för personer som inte missbrukar att bli missbrukare. Men det här handlar inte om det utan om att hjälpa dem som redan är missbrukare att få ett drägligt liv och slippa bli sjuka i sjukdomar som kan förebyggas, säger Lars-Erik Holm.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se