Provrörsbefruktningar utredda

Tredje gången gillt är en sanning som stämmer när det handlar om provrörsbefruktning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Nästan tusen kvinnor har följts, och resultaten visar att bara en tredjedel av kvinnorna får barn efter första försöket, men efter tre försök är det två tredjedelar av kvinnorna som får barn.

Men många landsting i norr erbjuder bara ett kostnadsfritt IVF-försök, däribland Norrbotten.

Cirka tre procent av alla barn som föds i Sverige är resultatet av provrörsbefruktning.