Slående likhet

Lovisa Lundquist skickade in en egensnickrad bild med vilken hon argumenterar att Hanna är lik en viss usling från sagornas (och filmens) värld. Och... tja...