Straff sänktes på grund av gener

För första gången har en domstol i Europa sänkt straffet för en brottsling på grund av hans gener. En man i Italien fick sitt straff kortat med ett år på grund av att han bär på en gen som kopplats till dålig impulskontroll. (P1 Vetenskapsradion)