Självhjälpsmodell sprids

Nu ska psykologisk självhjälp via Internet erbjudas även inom primärvården. Behandlingsmodellen finns sedan tidigare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Modellen, som bygger på kognitiv beteendeterapi, har utvecklats av psykologiforskare på Uppsala universitet och sedan i vintras har ett 80-tal patienter inom den psykiatriska öppenvården på Akademiska sjukhuset genomgått behandlingen.

En av tankarna bakom modellen är att arbetet kan komma igång snabbt, utan väntetider, och att insatsen kan ske på tider och platser som passar patienten.

Patienterna har bland annat lidit av depression, social fobi och paniksyndrom. I kombination med självhjälpsbehandlingen via nätet har de även erbjudits kontakt med psykologer och behandlare inom psykiatrin.

Nu ska även primärvårdens personal lära sig modellen och behandlingen ska erbjudas inom primärvården.

Åsa Törnkvist, utvecklingschef för Psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset, uppskattar att närmare 300 patienter i Uppsala län kan komma i fråga för självhjälpen varje år.