Halland

Få sparar inför räntehöjning

8 av 10 som har bolån i Halland har varken gjort några planer eller förberedelser för att möta kommande högre räntor.

De historiskt mycket låga räntorna har gjort att den som har rörligt bolån på en miljon kronor har kunnat sänka sin räntekostnader med 4 000 kronor per månad före skatteavdrag. 

Undersökningen som har gjorts av Länsförsäkringar omfattar nästan 8 000 personer. Av dem är det bara 8 procent som uppger att man sparat mer än tidigare för att förebereda sig inför den räntehöjning som väntas komma under året. Bara 2 procent amorterar mer på sina lån för att möta höjningen.