Falun

Miljöarbete internationellt belönat

Vid en stor energikonferens i Köpenhamn har Falu Energi&Vatten fått ett hedersomnämnande. Konferensen hade samlat deltagare från ett 30-tal länder. Bolaget i Falun uppmärksammades för sina satsningar på klimat- och miljöområdet.

Basen för Falu Energi&Vattens verksamhet är de två kraftvärmeverken, som producerar el med biobränsle.

– Då elen produceras utan koldioxidutsläpp, är det en stor fördel jämfört med de som använder sig av kol, som i Tyskland eller Polen, säger Bengt Gustafsson, som är vd för Falu Energi&Vatten.

– Vid produktionen blir 30 procent el och 70 procent spillvärme, som går ut i fjärrvärmesystemet, förklarar Bengt Gustafsson.

Man har också byggt ett fjärrkylsystem, som drivs med överskottet från elproduktionen.

– Miljötänkandet är viktigt i hela vår verksamhet, betonar Bengt Gustafsson.

– Vi sparar nu ungefär 145 000 ton koldioxid per år, vilket morsvarar utsläppen från cirka 45 000 bilar.

Lars Svan
lars.svan@sr.se