Ojämn vaccintilldelning till skolorna

Den här veckan började skolbarnen vaccineras mot svininfluensan. Men det är stora variationer i landet - både  vad gäller tilldelningen av vaccinet och vilka som ska ansvara för själva vaccineringen. Det varierar dessutom inom kommunerna. I t.ex. Stockholm har några skolor (15)nu fått vaccinet, medan andra får vänta. Och den främsta anledningen är leveranserna av vaccinet är försenade.  I Umeå upplevs vaccinering av skolbarn som en kapplöpning mot tiden, säger Lena Bergman, verksamhetschef på Elevhälsan i Umeå.

- Jag kan ju säga: det känns som att det är en kapplöpning med tiden att hinna vaccinera barnen innan det blir några stora utbrott. Vi får se om vi hinner här i Umeå.

Om allt fungerat enligt planerna skulle över 4 miljoner doser levererats till Sverige till idag - men bara hälften har kommit eftersom  vaccintillverkaren GlaxoSmithKline inte har kunnat tillverka det antal vaccinet som lovats.

På de flesta håll är det skolhälsovården som ansvarar för själva vaccineringen - men på vissa  ställen som Jönköping får barnen gå till vårdcentralerna i stället, det säger Harriet Lindén, informationsdirektör i Jönköpings landsting.

- Ja, vi kommer inte att vaccinera barn i skolan, utan barnen kommer tillsammans med sina familjer. Det betyder att vi börjar vecka 47 med den allmänna vaccinationen och då är det de som är ålder 18 till 30 år som kommer med sina barn. Veckan därpå så är det 31 till 40 åringarna som kommer med sina barn, och så rullade på vecka efter vecka.

I Stockholm har man alltså börjat distribuera vaccinet  till de första  skolorna denna vecka - men en rundringning till skolorna som SR international gjort visar att de flesta ändå inte kommer att komma igång med själva vaccineringen förrän nästa vecka.
Och inte heller på de femton skolor som nu fått vaccin räcker antal doser till alla elever.
 
 Skolöverläkare Mikael Brönnegård säger till SR International att man förväntade sig få 10 000 doser i denna första omgång men bara fått 4 500 och att det sannolikt kommer att dröja fram till jul innan alla Stockholmselever är vaccinerade. 

Bland de första att komma igång med vaccineringen av skolbarn är dock Region Skåne. Där räknar man med att vara klara redan nästa vecka och samtidigt finns det kommuner i Västra Norrland, där det dröjer fram till vecka 49-50.
Region Skåne ligger som sagts alltså före och räknar med  att ha vaccinerat samtliga 175 000 skolelever senast nästa vecka. För att lyckas med insatsen samarbetar skolorna med landstingspersonal,  säger smittskydsläkaren Hans Bertil Hansson.

-  Vi försöker nå alla skolelever i Skåne och det är ungefär 175 000 elever. Vi hoppas klara det under den veckan (v 45). Det kan hända att vi inte hinner riktigt överallt och då får man försöka fylla på i början på nästa veckan. Men det är viktig att det sker så snabbt som möjligt.

Också Göteborg ska börja vaccinera skoleleverna  nästa vecka (v 46). Enligt Idalena Svensson på Göteborgs stadskansli har föräldrarnas  medgivande till vaccinering blivit högt och man räknar med att 80 procent av barnen kommer att vaccineras. Men processen kommer att ta tid. Skolhälsovården räknar att det kommer att dröja fram till januari innan alla skolbarn i Göteborg vaccinerats.

I Umeå  i Västerbotten har hela vaccinationsprogrammet fördröjts och ser dessutom lite annorlunda ut. Hela länet har fått en låg tilldelning av vaccinet och därför har man gjort en annan prioritering, säger  Anna Lena Bergman, verksamhetschef på Elevhälsan i Umeå.

- Först har man valt vaccinera sjukvårdspersonal och riskgrupper och man också valt att vaccinera de yngre barnen innan skolbarnen, de som är 3 till 5 år. Vi får vaccinet till alla våra grundskolebarn och gymnasieungdomar, men vi kommer att vaccinera 14 000 - 15 000 barn och ungdomar, men vi tycker att vi får vaccinet lite väl sent. De kommer till oss i vecka 49-50 först.

Enligt Socialstyrelsen är det Landstinget vid varje län som prioriterar vilka grupper som ska vaccinerats först. Därför kan det bli så stora skillnader mellan skolorna i landet. Distributionen av vaccinet sker efter befolkningsmängd i varje landsting.

Reporter Alberico Lecchini.

Informationsmaterial om den nya influensan och vaccinationerna har översatts till 18 olika språk och till teckenspråk. Det kan vara ett stöd för kommuner och landsting i kontakten med grupper som inte talar svenska. På följande länk kan man hitta dessa språk:

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/informationomvaccinationmotnyainfluensanfinnspa18sprak

Varför har den nya influensan bytt namn?
Svenska myndigheter har följt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s rekommendation att byta namn från svininfluensan till "den nya influensan". Anledningen till namnbytet är att den nya influensan, till skillnad från den influensa som är vanlig bland grisar är en blandning av två typer av svininfluensa, fågelinfluensa och influensa hos människor. Viruset har sannolikt sitt ursprung hos grisar, men är nu ett virus hos människor. Det gamla namnet har bl.a. lett till en ogrundad rädsla för svinkött.
Källa: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet