Bilbältesundersökning

Många saknar bälte i Angered

Mer än var femte bilförare i Angered struntar i att använda bilbälte. Det visar en undersökning som trafiksäkerhetsorganisationen NTF Väst har gjort.

I undersökningen jämförs bilbältesanvändningen i Askim och Angered. Och det visar sig att betydligt fler använder bälte i Askim än i Angered.

21 procent av förarna i Angered använde inte bälte, motsvarande siffra för Askim var 9 procent.

I båda områdena var kvinnorna bättre än männen på att använda bälte.

Undersökningen visar på behovet att öka trafiksäkerheten även i invandrartäta stadsdelar, skriver NTF i ett pressmeddelande.