PTS granskar teleavbrott

Post- och telestyrelsen, PTS, den myndighet som bevakar att bland annat telekommunikationerna fungerar i Sverige, ser allvarligt på dagens avbrottet i Tele 2:s mobilnät - speciellt som det varit problem att komma fram till SOS- alarmnummer 112.

Christoffer Karsberg, enhetschef på nätsäkerhetsavdelningen på PTS säger till Radio Stockholm att man kommer att granska avbrottet i efterhand.

De kommer att begära ut en redogörelse vad som hände, vad som gjordes och hur Tele 2 ska undvika liknande händelser framöver. Speciellt fokus kommer läggas på företagets kontakter med SOS-alarm.