Vinden mojnar

Tvärtemot vad man skulle kunna tro, så har det allt varmare klimatet inte gjort att det blåser mer. Åtminstone inte i Sverige. De visar ny forskning. Lars Bärring, klimatforskare SMHI medverkar. 17-timmen