studio ett

Vitrysslands kulturella töväder

I Vitryssland, med gräns mot EU-länderna Lettland, Litauen och Polen, pågår en debatt om vad de allt intensivare kontakterna med EU kommer att innebära för det slutna och auktoritära vitryska samhället. Medan yttrandefrihet och mänskliga rättigheter fortfarande står långt ned på dagordningen har det skett en oväntad uppmjukning i en annan kontroversiell fråga: det vitryska språket.