Skattebrottsdom fastslås

Att som svensk tjäna 375,000 kronor på poker i USA och sen inte skatta för pengarna i Sverige, är ett brott. Det har nu även Hovrätten slagit fast.

En 33-årig Uppsalabo, som försörjer sig på pokerspel, fälldes i tingsrätten till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar för skattebrott, efter att ha struntat i att deklarera sina pokervinster på 375,000 kronor. En dom som Svea hovrätt nu fastställer.

Till sitt försvar har 33-åringen sagt att han inte visste att vinsterna var skattepliktiga och skulle deklareras, vilket rätten finner osannolikt, särskilt som han uppmanades av ett amerikanskt casino att skicka in papperna till de svenska myndigheterna.