Ljusdal

DHL i Ljusdal bantar

19 tjänster försvinner på transportföretaget DHL:s Ljusdalskontor. Totalt har DHL drygt 140 anställda i Ljusdal och personalminskningen görs i samband med att koncernen organiserar om.

DHL tar bort 19 tjänster i Ljusdal och flyttar dessa till Växjö , det berör DHL:s vägtranporter.

De fackliga förhandlingar som pågått sedan 1 oktober är i avslutningsskedet. Ytterligare 123 personer har erbjudits avgångvederlag, enligt facket Unionens representant Peter Gabrielsson som ännu inte vet vilka arbetsuppgifter som blir kvar i Ljusdal efter hela den organisatoriska rockad som DHL genom inom hela Europa.

Till veckan avslutas förhandlingarna och då blir det också klart om fler personer än de 19 flyttas eller dras in.