Gotländska gymnasister i topp

De flesta elever på Gotland som börjar gymnasiet avslutar också studierna och tar sin studentexamen, framgår av en jämförelse som Sveriges kommuner och Landsting gjort av landets gymnasier.

Mätningen visar också att bara sju av tio elever i landet fullföljer sina gymnasiestudier. Men elever från Gotland, Jönköping och Västra Götaland är de som i störst utsträckning fullföljer skolan och därmed får behörighet till högskola och universitet.

Däremot går inte alla vidare till högre studier. Flest studenter som läser vidare finns i Stockholm, Kronoberg och Jönköing, visar jämförelsen.