Köping diskuterar medfinansiering

Väg 250 genom Köpings tätort, gamla E18, ska göras om. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget att Köpings kommun ska vara med och bidra med 5 miljoner kronor av de totalt 15 miljoner det beräknas kosta.

En kostnad som fördelas lika mellan kommunen, länsstyrelsen i Västmanland och Vägverket Region Mälardalen.

Den 19 november ska frågan om medfinansiering diskuteras i kommunstyrelsen.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se