Ja till kamera på Ackis

Länsstyrelsen ger Akademiska sjukhuset i Uppsala tillstånd till kamera-
övervakning. Tillståndet gäller en kamera vid entrén till den rättspsykiatriska vårdavdelningen.

Kameran ska aktiveras när besökare ringer på porttelefonen. Tanken är att öka säkerheten för personalen.