Strömsund

Strömsundsföretag fick otillåtna frön

Ett företag i Strömsunds kommun hör till de livsmedelsföretag i landet som fått sändningar av otillåtet genmodifierade linfrön. Livsmedelsverket har återkallat partierna med linfrön sedan man via tyska myndigheter fått larm om de otillåtna råvarorna som nått flera EU-länder.

Inom EU finns ett särskilt system för varning om hälsovådliga livsmedel och det var genom det man kunde spåra sändningarna som nått svenska företag.

Produkterna som innehöll genmodifierade linfrön ska redan ha återkallats av företagen och finns inte längre på marknaden.