Utredning om massdöd bland bin

Efter Ekots rapportering i dag inleder Kemikalieinspektionen nu en utredning för att se om man ska förbjuda ett av de bekämpningsmedel som misstänks orsaka bidöden.

– Vi tar oerhört allvarligt på alla typer av faror för honungsbina för det är en viktig naturresurs för lantbruket, säger Jonas Östgren på Kemikalieinspektionen.

Bekämpningsmedlen som kallas för neonikotinoider tillsätts direkt på fröet innan man sår. När plantan sedan växer upp sprids giftet ut i bladet och skyddar växten från skadeinsekter. Det smarta med det här, hävdar tillverkarna, är att giftet inte kommer ut i jorden eller luften och på så vis inte kan skada andra insekter eller djur. Men enligt professor Vincezo Girolami på Paduauniversitetet i Italien stämmer inte det.

För majsplantor och troligen också andra växter som raps, avsöndrar vattendroppar som innehåller stora koncentrationer av bekämpningsmedlen. Bin som dricker av vattnet dör på bara några minuter, det samma gäller andra insekter och fjärilar och i en del fall också småfåglar, säger Vincenzo Girolami.

– Det är en en katastrofal situation, säger han.

För två år sedan drabbades Italiens honungsbin av massdöd. Professor Vinco Girolami är säker på att de här bekämpningsmedlen var skyldiga, även om han inte vet exakt hur det gick till när bina fick i sig dem.

Som Ekot berättat tidigare i dag så kollapsar bisamhällen på liknande sätt runt om i världen. Bina är mycket viktiga för jordbruket frukt och bärodlingen är helt beroende av bin för pollinering.

Bayer Crop Science som tillverkar och säljer flera av de kritiserade bekämpningsmedlen vill inte ställa upp på intervju men skriver i ett mejl att deras produkter inte skadar bin. Att bisamhällen dör kan härledas till andra orsaker som virus och kvalster, skriver företaget.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se