کنگرۀ حزب سوسیال دمکرات و نیروهای سوئدی در افغانستان

گزارشگر: طاهر جام برسنگ

در این هفته تا حد امکان مسائل کنگرۀ کار حزب سوسیال­دمکرات را که هفتۀ گذشته در استکهلم برگزار شد بازتاب دادیم. انتقاد حزب چپ سوئد از برخی سیاست­های اتخاذ شده در این کنگره و نیز بحث کنگرۀ سوسیال­دمکراتها در مورد حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان آخرین گزارش از کنگرۀ سوسیال­دمکراتهاست.

یکی از مصوبات این کنگره یعنی پذیرش سودآوری مدارس خصوصی از سوی حزب سوسیال­دمکرات از سوی حزب متحد سوسیال­دمکراتها، یعنی حزب چپ به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مصوبۀ کنگرۀ سوسیال­دمکرات­ها در زمینۀ آموزشگاه­های خصوصی از این قرار است که گردانندگان چنین مدارسی به شرط این که کیفیت آموزشی نامطلوبی نداشته باشند می­توانند امکان سودآوری داشته باشند. چنین مصوبه­ای مورد قبول حزب محیط زیست دیگر حزب ائتلاف سرخ و سبز است اما حزب چپ سوئد مخالف این است که گردانندگی مدارس به شرکت­های سهامی واگذار گردند. روزانا دینامرکا Rossana Dinamerca از حزب چپ در این خصوص می­گوید:
«به تصور من نظر عمومی هم بر این است که اختصاص پولی که از محل مالیات شهروندان تامین می­شود و قرار است به مصرف مدارس و دانش­آموزان برسد به جیب افراد صاحب سهامی واریز گردد که رابطه­ای با مدارس ندارند.»
روزانا دینامرکا از حزب چپ سوئد. یادآوری کنم که مدارس خصوصی که نخستین بار در دهۀ نود و در زمان وزارت بی­آتریس آسک Beatrice Ask وزیر فعلی دادگستری و وزیر آموزش حزب مدراتها پدید آمدند تا به حال به دلایل مختلف و از جمله به خاطر تنبیۀ بدنی دانش­آموزان در مدارس خصوصی اسلامی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
از سیاست مدارس که بگذریم بحث بر سر حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان در کنگرۀ حزب سوسیال­دمکرات بحث داغ و طولانی­ای بود که سرانجام پس از رأی­گیری، این حزب از ادامۀ حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان پشتیبانی کرد. در زمینۀ کیفیت بحث­های انجام شده در کنگره از مریم یزدانفر عضو جوان پارلمانی حزب سوسیال­دمکرات سوئد که پیشینه­ای ایرانی دارد پرسیده­ام: (رجوع کنید به فایل صوتی)

taher.jambarsang@sr.se