FAKTA: Region Skånes ersättning

25 procent av de 33 miljoner kronor som avtalet med Region Skåne är värt betalas ut som en fast summa varje månad. Den rörliga ersättningen per besök fördelas enligt det nya avtalet enligt följande.

0-7 000 besök
1 730 kronor/besök

7 001-8 000 besök 
1 686 kronor/besök

8 001-9 000 besök
1 500 kronor/besök

9 001-10 000 besök
1 440 kronor/besök

10 001-11 000 besök 
1 400 kronor/besök

11 001-12 000 besök 
1 170 kronor/besök

12 001-13 000 besök 
1 000 kronor/besök

13 001-14 000 besök
800 kronor/besök

14 001-15 000 besök
580 kronor/besök

15 001-16 000 besök 
700 kronor/besök

16 001-17 000 besök 
850 kronor/besök

17 001-18 400 besök
1 080 kronor/besök

Carema har fram till den 7 oktober tjänat över 40 procent av den totala summan på 33 miljoner kronor men bara utfört drygt en fjärdedel av de 18 400 besöken.