Bekämpningsmedel dödar bin

Bisamhällen kollapsar runt om i världen, bina dör i enorma mängder och en av orsakerna misstänks vara en grupp bekämpningsmedel, som kallas för neonikotinoider. Det har ekot rapporterat om idag. Experterna är oroliga för binas framtid eftersom de är oerhört viktiga för jordbruket och ekosystemen. Och nu utreder kemikalieinspektionen om de måste förbjuda bekämpningsmedlen. Reportage av Daniel Öhman. 17-timmen