Gävle

Ambulanser larmades i onödan

Flera skolbarn i Gävle har hämtats med ambulans i samband med vaccinering mot svininfluensan efter att skolsköterskor bedömt att barnen inte kunde tas om hand på skolan. Men i flera fall har det varit onödigt att tillkalla ambulansen eftersom barnen inte varit så sjuka.

– Enligt min ambulanspersonal har barnen haft symtom på allergiska reaktioner av en ganska lindrig art säger landstingets ambulanschef Roger Westerlund.

Totalt är det fem skolbarn i Gävle som de senaste dagarna hämtats med ambulans efter att de fått vaccin mot svininfluensan. I något fall har skolbarnet inte ens hunnit få en vaccinationsspruta utan svimmat i kön, varpå ambulans tillkallats.

"Något missförstånd"
– Där måste det ha blivit något missförstånd för vanliga svimningar tar vi hand om inom skolhälsovården och det är inget undantag i den här situationen, säger Margareta Bondestam som är skolöverläkare i Gävle och ansvarig för vaccineringen av skolbarn.

Men Margareta Bondestam medger också att skolhälsovården i Gävle medvetet satt en låg tröskel för när man ska skicka ett barn med ambulans till sjukhus efter vaccinationssprutan.

Förtydligande mejl
Hon har nu tagit kontakt med Gävles skolsköterskor via mejl för att förtydliga vid vilka tillfällen det är olämpligt att ringa på ambulans och hon tror att det är viktigt med en fortsatt dialog. Ambulanschef Roger Westerlund hoppas att det myckna larmandet efter ambulans nu upphör.

– Jag tror att de transporter som varit i dag inte kommer att fortsätta och skulle det göra det är det klart att det skulle vara en stor belastning på ambulanssjukvården, säger Roger Westerlund.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se